【Hello, World!】Exchange students sharing their experience

Topic:

Hello, World!】

Speaker: 

Yo-Yu Chen (Cornell University)

Yu-Yin Shen (Indiana University Bloomington)

Ting-Yu Lin (Indiana University Bloomington)

Jian-Huan Zhao (University of Twente)

Chi-An Wan (Michigan State University)

Yi-Chi Huang (Michigan State University)

Time:

Sep. 12 (Mon.) 19:00 p.m.21:30 p.m.

Venue:

HK 206, College of NCTU